ეი-ბი-სი ფარმაციუტიკალსი
abc@abc-pharm.com
English
  საქართველოს შესახებ
  კომპანიის პროფილი
  მართველობის სტრუქტურა
  მარკეტინგი
  სამეცნიერო ღონისძიებები
  მარკეტინგი და დისტრიბუცია
  გაყიდვები და დისტრიბუცია
  ონკოლოგია
  პარტნიორები
  ფილიალები
  მედიკამენტები
  კორპორატიული ღონისძიებები
  საქველმოქმედო აქციები
  ვაკანსიები
            მისამართი
            პრაის-ლისტი
            Geo Font

 

ჩამოტვირთვა:

ეი-ბი-სი პრეზენტაცია 2006

 

 

საქართველოს შესახებ

Sesavali

saqarTvelo

ისტორია:

საქართველო  შედგებოდა  კოლხეთისა  და ქართლის ანუ იბერიის უძველესი სამეფოებისგან. ჩვ.წ.აღ.ის  პირველ საუკუნეებში ეს  მხარე მოექცა  რომაელთა ზეგავლენის  ქვეშ  და 330წ.  ქრისტიანობა გამოცხადდა  სახელმწიფო  რელიგიად.  სპარსელების, არაბებისა და თურქების  ბატონობას   საქართველოს  ოქროს  ხანა(11-13  საუკუნეები) მოჰყვა, რომელიც  მონღოლთა  შემოსევის შედეგად  დასრულდა 1236 წელს. ამის შემდეგ თურქეთისა და სპრსეთის იმპერიებმა დაიწყეს კონკურენცია რეგიონში ძალაუფლების  მოსაპოვებლად. XIX  საუკუნეში საქართველო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შევიდა. სამწლიან თავისუფლებას (1918-1921) რუსეთის რევოლუცია მოჰყვა, საქართველო 1991 წლამდე, ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლამდე  იძულებით შედიოდა სსსრ-ის შემადგენლობაში. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ   მიუხედავად მრავალი პრობლემისა საქართველოში პროგრესულად წარიმართა  საბაზრო რეფორმის და დემოკრატიზაციის პროცესი. მთავრობის  მცდელობას გაეყალბებინა  საპარლამენტო  არჩევნები 2003 წლის ნოემბერში  ფართომაშტაბიანი  საპროტესტო აქციები მოჰყვა, რაც წინ უძღვოდა პრეზიდენტ  ედუარდ შევარდნაძის გადადგომას,  რომელიც 1995წლიდან ხელმძღვანელობდა ქვეყანას. ახალი 2004  წლის  არჩევნების შედეგად  ხელისუფლებას  სათავეში ჩაუდგა მიხეილ სააკაშვილი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად.

geografia

saqarTvelo, kavkasia

ადგილმდებარეობა:L

განლაგებული   აღმოსავლეთ   ევროპაში,   სამხრეთ დასავლეთ აზიაში,   რუსეთსა  და  თურქეთს   შორის,   შავი  ზღვის  პირას.

გეოგრაფიული  კოორდინატები

42 00 N, 43 30 E

მდებარეობა  რუქაზე:

აღმოსავლეთ   ევროპა

ფართობი:

სულ: 69,700 km2
ხმელეთი: 69,700 km2
წყალი: 0 km2

შედარება

ცოტა   ფართოა  ლატვიაზე,  ცოტა პატარაა  ირლანდიაზე.

სახმელეთო  საზღვრები

სულ: 1,461 km
მოსაზღვრე ქვეყნები: რუსეთი   723  კმ,  აზერბაიჯანი  322კმ,  თურქეთი  252კმ, სონხეთი 164კმ.

სანაპირო ზოლი:

შავი  ზღვა  310კმ

საზღვაო  დავები

არანარი

კლიმატი

შავი ზღვის სანაპირო, ხმელთაშუაზღვის  სანაპირო   ზოლის   მსგავსად, თბილი   და   სასიამოვნო  კლიმატით    ხასიათდება.

ადგილმდებარეობა::

საქართველო მთიანი რეგიონია, ჩრდილოეთით  დიდი კავკასიონის მთებია  განლაგებული,   ხოლო  სამხრეთით  მცირე კავკასიონი  მდებარეობს.  შავი ზღვის დასავლეთით  კოლხეთის  დაბლობი  იშლება, აღმოსავლეთით  მდინარე  მტკვარი.

უკიდურესი  წერტილები

ყველაზე დაბალი წერტილი: შავი ზღვა 0 მ.  უმაღლესი წერტილი მთა შხარა.

ბუნებრივი   რესურსები:

 ტყეები,  ჰიდრორესურსები,  მარგანეცის   საბადოები, რკინის  საბადო, სპილენძი,  ქვანახშირი  და  ნავთობი;  სანაპირო  ჰავა და ნიადაგი მნიშვნელოვნად  უწყობს ხელს  ჩაისა და  ციტრუსების მოშენებას.

მიწის გამოყენება:

სახნავი  მიწა: 11.44% 
მარცვლეული  ნათესები: 3.86% 
სხვა: 84.7%  (2001)    

 ირიგირებული  მიწის  ფართობი

4,700 კმ2   (1998  წლისათვის)

ბუნებრივი  საფრთხეები 

მიწისძვრები  

გარემო-(მიმდინარე) აქტუალური პრობლემები 

ჰაერის დაბინძურება განსაკუთრებით რუსთავში, მდენარე მტკვარისა და შავი ზღვის  ძლიერი  დაბინძურება;  წყლით არასაკმარისი მომარაგება, ნიადაგის დაბინძურება  შხამქიმიკატებით. 

გარემო- საერთაშორისო შეთანხმებები  

საქართველო შემდეგი შეთანხმებების მონაწილეა: ჰაერის დაბინძურების შესახებ, ბიოდივერსიულობის შესახებ,  კიოტოს პროტოკოლი, გადაშენებადი  სახეობების, მომწამვლელი  ნარჩენების შესახებ, საზღვაო სამართალი, ოზონის ხვრელის დაცვის შესახებ, გემებისგან დაბინძურების შესახებ.   ხელმოწერილი ხელშეკრულებები,  რომლებიც  რომლებიც არ არის რატიფიცირებული:  არც   ერთი აღნიშნულთაგანი. 

გეოგრაფიული აღნიშვნები:  

საქართველო სტრატეგიულად შავი ზღვის  აღმოსავლეთითაა  განლაგებული;  ის აკონტროლებს კავკასიონის მთიანეთის უმეტეს ნაწილს და მასზე გამავალ გზებს.  

xalxi

saqarTvelo

მოსახლეობაP

4,677,401 (2005 წლის ივლისის მდგომარეობით) 

ასაკობრივი  სტრუქტურა: 

0-14 წლები 18% (კაცი 444,779/ქალი 398,162)
15-64
წლები: 65.9% (კაცი 1,480,557/ქალი 1,603,743)
65
წლის ზევით: 16% (კაცი 300,859/ ქალი 449,301) (2005 მდგომარეობით.)

საშუალო ასაკი:

სულ: 37.36 წლები
კაცი: 34.93 წლები
ქალი: 39.7 წლები (2005 წლის მდგომარეობით.)

მოსახლეობის ზრდის ტემპი:

-0.35% (2005 წლის მდგომარეობით)

შობადობა: 

10.25 დაბადება/1,000 კაცზე (2005 წლისათვის)

სიკვდილიანობა:

9.09 სიკვდილი/1,000 კაცზე (2005 წლისათვის)

მიგრაციის ტემპი: 

-4.62 მიგრანტი/1,000 კაცზე (2005 წლისათვის)

სქესთა თანაფარდობა:

დაბადებისთანავე: 1.16 ბიჭი/გოგო
15
წლამდე: 1.12 ბიჭი/გოგო
15-64
წლები: 0.92 კაცი/ქალი
65
წლის ზემოთ: 0.67 კაცი/ქალი
მთლი მოსახლეობა: 0.91 კაცი/ქალი (2005 წლისათვის)

ჩვილბავშვთა სიკვდილიანობა:

სულ18.59 მკვდარი/1,000 ცოცხალი ახალშობილი
კაცი: 20.71 მკვდარი/1,000 ცოცხალი ახალშობილი
ქალი: 16.13 მკვდარი/1,000 ცოცხალი ახალშობილი (2005 წლის მდგომარეობით)

სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა:

მთელი მოსახლეობა: 75.88 წლები

კაცი: 72.59 წლები
ქალი: 79.67 წლები (2005 წლის მდგომარეობით)

ნაყოფიერება:

1.41 ბავშვი/ქალზე (2005 წლის მდგომარეობით)

შიდსის ვირუსის გავრცელება მოზარდებში:

0.1%-ზე მცირე შემთხვევაში (2001 წლის მდგომარეობით)

შიდსის ვირუსის მატარებლები:

3,000 (2003 წლის მდგომარეობით)

შიდსის ვირუსით სიკვდილიანობა:

200-ზე ნაკლებ შემთხვევაში (2003)

ეროვნება:

არს. სახელი-ქართველი

ზედსართავი სახელი-ქართველი  

 ეთნიკური ჯგუფები

ქართველი 83.8%, აზერბაიჯანელი 6.5%, სომეხი 5.7%, ღუსხიან 1.5%, სხვა 2.5% (2002 census)

რელიგიები:   

მართმადიდებლური ქრისტიანობა: 83.9%, სომხური გრეგორიანელობა 3.9%, კათოლიკობა 0.8%, მაჰმადიანობა 9.9%, სხვა 0.8%, არც ერთი 0.7% (2002 census)

ენა და ენები:

ქართული ოფიციალური ენა 71%, რუსული 9%, სომხური 7%, აზერბაიჯანული6%, სხვა7%
შენიშვნა: აფხაზური ენა ითვლება ოფიციალურ ენად აფხაზეთის ტერიტორიაზე.

(შენიშვნები* ქართული ენა და დამწერლობა  მსოფლიო დამწერლობათა ცალკე ჯგუფს წარმოადგენს. ქართულმა ენამ რამდენიმე სიტყვა მსოფლიო ლექსიკონსაც შემატა: ღვინო, მედიცინა (მედიასგან)

წერა-კითხვის ცოდნა:

განმარტება: წერა-კითხვა შეუძლია 15 წლის ზემოთ ადამიანსმთელი მოსახლეობა:99%
კაცი: 100%
ქალი: 98% (1999 წლის მდგომარეობით)

ქვეყნის სახელწოდება:

კონვენციური სრული ფორმა:    ჯორჯია      

ადგილობრივი    სრული    ფორმა:     საქართველო  ყოფილი:       საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა 

ძველად:  იბერიის სამეფო

 

სახელმწიფოებრივი ფორმა:

რესპუბლიკა

დედაქალაქი:

თბილისი 

 ადმინისტრაციული ერთეულები:

9 რეგიონი ( მხარე)   9 ქალაქი,   2   ავტომიური რესპუბლიკა   რეგიონები: გურია, იმერეთი, კახეთი, ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, სამეგრელო და ზემო სვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, შიდა ქართლი.                                

ქალაქები: ჭიათურა, გორი, ქუთაისი, ფოთი, რუსთავი, თბილისი, ტყიბული,  წყალტუბო, ზუგდიდი   ავტონომიური რესპუბლიკები: აფხაზეთი, ანუ აფხაზეთის  ავტონომიური რესპუბლიკა (სოხუმი),  აჭარა,  ანუ  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა (ბათუმი) 

შენიშვნა: ავტონომიური  რესპუბლიკების  ადმინისტრაციული  ცენტრები მოცემული  ფრჩხილებში.

დამოუკიდებლობა:

საქართველო 1991 წლის 9 აპრილს გახდა  დამოუკიდებელი საბჭოთა კავშირისგან 

ეროვნული დღესასწაულები:

დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი(1918); შენიშვნა 1918 წლის 26 მაისს საქართველო გახდა დამოუკიდებელი სოციალისტური რუსეთისგან, ხოლო 1991 წლის 9 აპრილს საქართველო გამოვიდა საბჭოთა კავშირიდან.

კონსტიტუცია:

მიღებულია 1995  წლის  24 აგვისტოს

კანონმდებლობა:

ეფუძნება  სამოქალაქო  სამართლებრივ სისტემას 

საარჩევნო ხმის უფლება ეძლევა:

18 წლის ასაკიდან;  საყოველთაო 

აღმასრულებელი ხელისუფლება:

ქვეყნის სათავეშია: პრეზიდენტი  მიხეილ სააკაშვილი  (2004  წლის 25  იანვრიდან);  შენიშვნა- პრეზიდენტი არის სახელმჭიფოს მეთური და ამავე დროს სათავეში უდგას  ძალოვან სამინისტროებსაც. სახელმწიფო უშიშროებისა და თავდაცვის  მთავრობა: პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი; პრემიერ მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი(2005წლის 17 თებერვლიდან). შენიშვნა: პრეზიდენტი სააკაშვილი ხელმძღვანელობს ძალოვან მინისტრებსაც, ხოლო პრემიერ  მინისტრი არის დანარჩენი  მინისტრების  მთავარი.  

კაბინეტი: მინისტრთა კაბინეტი.

არჩევნები: პრეზიდენტს ირჩევენ  ხმათა უმრავლესობით ხუთი წლის ვადით.  ბოლო არჩევნები  ჩატარდა   2004 წლის  4  იანვარს (შემდეგი ჩატარდება   2009 წელს).

არჩევნების  შედეგები:  ხმათა  უმრავლესობით  96%  მიხეილ  სააკაშვილი  გახდა საქართველოს პრეზიდენტი.  თემურ შაშიაშვილი 1.9%.  

საკანონმდებლო ხელისუფლება:

ერთპალატიანი  უმაღლესი საბჭო(პარლამენტი)  (265 დეპუტატი-150 მაჟორიტარი);  წევრები ირჩევიან ხმათა უმრავლესობით ოთხი წლის ვადით.

არჩევნები: ბოლოს ჩატარდა 2004 წლის 28  მარტს  (შემდეგი  ჩატარდება  2008 წლის  გაზაფხულზე)  არჩევნების შედეგები: ნაციონალური მოძრაობა-დემოკრატები  67%,  მემარჯვენე ოპოზიცია  7.6%,

ყველა  დანარჩენმა პარტიამ  მიიღო 7%-ზე  ნაკლები; პარტიული  ადგილები-ნაციონალური მოძრაობა-დემოკრატები 135, მემარჯვენე  ოპოზიცია 15.

სასამართლო  ხელისუფლება:

უზენაესი  სასამართლო (წევრები ინიშნებიან  პარლამენტის  მიერ  პრეზიდენტის  წარდგენით); საკონსტიტუციო სასამართლო; პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოები.

პოლიტიკური გავლენის ჯგუფები და ლიდერები:

აფხაზეთის  დევნილი  მთავრობის დამოუკიდებელი დეპუტატები; სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის სეპარატისტული მთავრობის წარმომადგენლები. 

საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი:

BSEC, CE, CIS, EAPC, EBRD, FAO, GUUAM, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICFTU, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ITU, MIGA, OAS (observer), OPCW, OSCE, PFP, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTO

დროშა:

თეთრი  მართკუთხედი,  მის  ცენტრალურ  ნაწილში წითელი  ჯვარი  უერთდება  დროშის ოთხ  მხარეს; თითოეულ კუთხეში არის პატარა წითელი ჯვარი; ხუთჯვრიანი დროშა 14 საუკუნის გადმონაშთია.

ეკონომიური მიმოხილვა:

საქართველოს  ეკონომიური  საქმიანობა ძირითადად  მოიცავს  სოფლის  მეურნეობის  განვითარებას:  ციტრუსები,  ხილი,  ჩაი  კაკალი,   ყურძენი;     მანგანუმისა  და  სპილენძის  მრეწველობა;  მცირე  საწარმო   სექტორი  ძირითადად  აწარმოებს  ალკოგოლური და  არაალკოგოლურ  სასმელებს.  ქვეყანას იმპორტით  შემოაქვს  მოხმარებული ელექტროენერგიის,  გაზისა  და  ნავთობ-პროდუქტების  უმეტესი  ნაწილი. ელ-ენერგიის  ერთადერთი  შიდა  რესურსი არის  ჰიდრო-ელექტროსადგური.  სამოქალაქო  არეულობების  მიუხედავად,  რის  შედეგადაც   მწვავედ  დაზიანდა ქვეყნის  ეკონომიკა,  საქართველომ  სავალუტო  ფონდისა  და  მსოფლიო  ბანკის   დახმარებით   1995წლის  შემდეგ  შესძლო  რამდენიმე  მნიშვნელივანი  მიღწევა.  გადასახადების  აკრეფვის   გართულების  გამო  მთავრობას  უწევდა  შეხღუდული  სახსრებით  მუშაობა.  მიუხედავად  ყველაფრისა საქართველოში  გაიზარდა  წლიური  შემოსავალი.  ახალი  მთავრობა    წარმატებით  ახორციელებს  საგადასახადო  რეფორმას  და  ებრძვის  კორუფციას.    ქვეყანა   განიცდის  ენერგო  კრიზისსაც,  1998  წ.  მოხდა   ელენერგიის  სადისტრიბუციო  ქსელის  პრივატიზაცია,  მოხმარებული ენერგიის  ტარიფის  მოკრების  მაჩვენებელი  დაბალია      როგორც  თბილისში ,  ისე  მის  შემოგარენში.  საქართველო  დიდ  იმედებს  ამყარებს   მის  ხელსაყრელ  მდებარეობაზე,  როგორც  სატრანზიტო  და  სავაჭრო  გზის  ქვეყანა.   ბაქო-თბილისის  ნავთობსადენისა  და  თბილისი-ერზრუმის  გაზსადენის  მშენებლობამ  მოიტანა  საჭირო  კაპიტალდაბანდებები  და  სამუშაო  ადგილები.        

GDP მსყიდველობითი  უნარი: 

$14.45 მილიარდი (2004 წლის მდგომარეობით)

GDP ზრდის ტემპი:   

9.5% (2004 წლისათვის)

GDP - ერთ  სულზე:

მსყიდველობითი  უნარი: $3,100 (2004 წლისათვის.)

GDP სექტორული შემადგენლობა:

სოფლის  მეურნეობა: 20.5%
მრეწველობა: 22.6%
მომსახურება: 56.9% (2004 წლისათვის)

მუშახელი:

2.1 მილიონი (2001 წლისათვის)

მუშახელი დასაქმების დარგის მიხედვით:

სოფლისმეურნეობა 40%, მრეწველობა 20%, მომსახურება 40% (1999 წლისათვის)

უმუშევრობა:

17% (2001 წლისთვის)

სიღარიბის ზღვარს  ქვემოთ  არსებული მოსახლეობა:

54% (2001 წლისთვის)

ოჯახის შემოსავლის პროცენტული მაჩვენებელი:

ყველაზე დაბალი 10%: 2.3%
უმაღლესი 10%: 27.9% (1996)

ოჯახის  შემოსავლის  განაწილება-ჯინი ინდეხი 

37.1 (1996)

ინფლაციის დონე (სამომხმარებლო  ფასები):

5.5% (2004 წლისათვის)

კაპიტალდაბანდება:

GDP-ის 18.5% (2004 წლისათვის)

ბიუჯეტი

წლიური შემოსავალი:  $671.7 მილიონი

ხარჯი: $804.7 მილიონიNA ძირითადი   ხარჯების გათვალისწინებით (2004 წლისათვის)

სოფლის მეურნეობის პროდუქტი:

ციტრუსები,  მარცვლეული, ჩაი,  ბოსტნეული,  შინაური  ცხოველები

მრეწველობა:

 ფოლადი,  ავიაცია, მანქანათმშენებლობა,  ელექტრო მოწობილობები, საბადოები (ფოლადი,  ავიაცია, მანქანათმშენებლობა, ელექტრო მოწყობილობები,  საბადოები  (მანგანუმი და  ნახშირი),  ქიმიკატები, ხის პროდუქტები, ღვინო.

სამრეწველო  პროდუქტის  ზრდის ტემპი:

3% (2000)

ელექტროენერგია-წარმოება:

6.732 მილიარდი კვ/ს (2002)

ელექტროენერგია-ხარჯვა:

6.811 მილიარდი კვ/ს (2002)

ელექტროენერგია-ექსპორტი:

300 მილიონი კვ/ს (2002)

ელექტროენერგია-იმპორტი:

850 მილიონი კვ/ს (2002)

ნავთობი- წარმოება:

2,000 bbl/day (2001 წლისათვის)

ნავთობი- ხარჯვა

31,500 bbl/day (2001 წლისათვის)

ნავთობი-ექსორტი:

 -

ნავთობი-იმპორთი:

 -

ბუნებრივი აირი-წარმოება:

60 მილიონი მ3 (2001 წლისათვის)

ბუნებრივი აირი-ხარჯვა:

1.16 მილიარდი მ3 (2001 წლისათვის)

ბუნებრივი აირი-ექსპორტი:

0 3 (2001 წლისათვის)

ბუნებრივი აირი-იმპორტი:

1.1 მილიარდი მ3 (2001 წლისთვის)

მიმდინარე ანგარიში:

$-632.9 მილიონი (2004 წლისათვის)

ექსპორტი:

$909.4 მილიონი (2004 წლისათვის)

საექსპორტო  საქონელი:

მეტალი,  სამანქანო-დანადგარები, ქიმიკატები, საწვავის  რეექსპორტი; ციტრუსები,  ჩაი,  ღვინო.

ექსპორტ-პარტნიორები:

 ევრიკავშირი  და თურქეთი 18.3%,  თურქმენეთი   17.8%,  რუსეთი  16.2%,   სასომხეთი  8.4%,  გაერთიანებული  სამეფო  4.9%  (2004)

იმპორტი:    

$1.806 მილიარდი (2004 წლისათვის)

საიმპორტო  საქონელი:

საწვავი,  მანქანის  ნაწილები,   სატრანსპორტო    აღჭურვილობა,  მარცვლეული  და  სხვა  საკვები,  მედიკამენტები.

იმპორტ-პარტნიორები:

რუსეთი  14%,  თურქეტი 11%,  გაერთიანებული  სამეფო  9.3%,  აზერბაიჯანი  8.5%,  გერმანია  8.2%,  უკრაინა  7.7%,  აშშ 6%  (2004)  

უცხოური  ვალუტისა (გაცვლის) და ოქროს  მარაგი:

$ 231.4 მილიონი(2004 წლისათვის)

საგარეო  ვალი:

$1.8 მილიარდი (2002)

ეკონომიური დახმარება-მიმღები:

ODA $150 მილიონი (2000 წლისათვის)

ვალუტა:

ლარი (GEL)

სავალუტო კურსი:

ლარი  აშშ  დოლართან  მიმართებაში- 1.9167 (2004), 2.1457 (2003), 2.1957 (2002), 2.073 (2001), 1.9762 (2000)

(ფისკალური) საფინანსო წელი

კალენდარული წელი 

kavSirgabmuloba

saqarTvelo

ტელეფონები-ძირითადი ხაზები

650,500 (2003)

ტელეფონები-ფიჭვური 

522,300 (2003)

სატელეფონო  სისტემა:

general assessment: NA

შიდა:  საქართველოს  აქვს  კარგად  განვითარებული ეროვნული  სატელეფონო  ქსელები.  ქალაქში სატელეფონო ქსელის, საქალაქო სატელეფონო  სიხშირე არის  დაახლოებით 100ადამიანზე 20, გარეუბნებში სატელეფონო სიხშირე არის  100 ადამიანზე 4,    საქალაქთაშორისო შესაძლებლობა   მოიცავს მხედველობით   ქსელს  თბილისსა  და   ქუთაისს  შორის.    საერთაშორისო   მომსახურეობა  ძალაშია,  ქვეყნის  კოდი 995.  საქართველო -რუსეთი  თანამშრომლობენ fiber-optic  line-ით   ფოთსა  და   სოჩას  შორის.     ახლანდელი  საერთაშორისო  მომსახურება  მოიცავს  მიკროტალღურ,  სახმელეთო   და  სატელიტურს.   მოქმედებს  საერთაშორისო     ელ-ფოსტა  და   telex-ის  სერვისი.

რადიო  სადგურები:

AM 7, FM 12, shortwave 4 (1998)

ტელემაუწყებლობა,ტელეარხები:

12 (plus repeaters) (1998)

ქვეყნის  ინტერნეტ კოდი:

.ge

Internet hosts:

5,160 (2004)

ინტრნეტმომხმარებელი::

150,500 (2003)

transporti

saqarTvelo

რკინიგზა:

სულ: 1,612 კმ(1,612 კმ ელექტრიზებულია)
განიერი  ლიანდაგი: 1,575 კმ  1.520- სიგანე (1,575 ელექტრიზებულია)
ვიწრო  ლიანდაგი: 37 km 0.912- სიგანე (37 ელექრიზებულია) (2004)

გზატკეცილები(სამანქანო გზა):

სულ: 20,229 კმ
ასფალტირებული: 18,914 კმ
არაასფალტირებული: 1,315 კმ (2002)

მილსადენი:

აირი 1,697 კმ; ნავთობი 1,027 კმ; რაფინირებული პროდუქტები 232 კმ (2004)

პორტები  და  ნავსადგურები

ბათუმი, ფოთი

სავაჭრო  ნაოსნობა

სულ : 175 გემი (1,000 GRT or over) 855,908 GRT/1,288,812 DWT
სახეობები: დიდი  ტევადობის  მზიდავი 22,  ტვირთმზიდავი  133,  კონტეინერი 3,  თხევადი გაზი 1,  სამგზავრო 1,  სამგზავრო/სატვირთო3,  ნავთობ-ტანკერი 6,  მაცივრიანი ტვირთმზიდავი 4,  სპეციალური  ტანკერი 1.  

უცხოური:105(ალბანეთი 1, აზერბაიჯანი 2,  კვიპროსი 2, ეგვიპტე 3,  ესტონეთი 1,  გერმანია 1,  საბერძნეთი 4,  ისრაელი 1,  ლიბანი 3,   რუსეთი 8,  სირია 27, თურქეთი 14,  უკრაინა 30, გაერთიანებული არაბული  ემიგრატები 2.

სხვა ქვეყანაში დარეგისტრირებული: 1(2005)

  

აერიპორტები:  

30 (2004 წლისათვის)

აეროპორტები-ასფალტირებული ბილიკებით   

 

 

 

 

სულ: 17
3,047
მ-ის ზევით: 1
2,438 - 3,047
: 7
1,524 - 2,437
: 5
914 - 1,523
: 3
914
მეტრამდე: 1 (2004 წლისათვის)

აეროპორტები-არაასფალტირებული  ბილიკებით.  

სულ 13
914 - 1,523
: 3
914
-მდე: 10 (2004 წლისათვის)

ვერტმფრენის სადგური:

2 (2004 წლისათვის)

ტრანსპორტი-მიმოხილვა:

სატრანსპორტო  ქსელი   განვითარების  სტადიაშია;  საშუალო  მდგომარეობაში.  

samxedro sakiTxebi

saqarTvelo

სამხედრო  სტრუქტურები:

სახმელეთო  ძალები (ეროვნული  დაცვის  ჩათვლით), საჰაერო ძალები და  საჰაერო დაცვის ძალები, შიდა ძალები   

სამხედრო  სამსახურის ასაკი და სამხედრო ვალდებულება   

18  წლის ასაკიდან იწყება იძულებითი  და  ნებაყოფლობითი სამხედრო სამსახური; ახალწვეულის სავალდებულო სამსახურის ხანგრძლივობაა 18 თვე(2004)   

სამხედრო  სამსახურში მომსახურეთა რაოდენობა:

კაცები  18-49 წლები: 1,038,736 (2005 წლისათვის)

სამხედრო სამსახურისთვის გამოსადეგ მომსახურეთა რაოდენობა  

კაცები  18-49 წლები:  827,281 (2005 წლისათვის)

ყოველწლიური რაოდენობა ახალგაზრდებისა, რომლებიც აღწევენ სამხედრო სამსახურისთვის საჭირო ასაკს:  

კაცები:  38,857 (2005 წლისათვის)

სამხედრო ხარჯები-გამოხატული დოლარებში:  

$23 მილიონი (FY00)

სამხედრო ხარჯები- GDP-სთან პროცენტული მიმართებით

0.59% (FY00)

სამხედრო-მიმოხილვა

რუსეთის  სამშვიდობო ძალები განლაგებულია აფხაზეთის რეგიონში გაეროს  სამხედრო დამკვირვებლების  ჯგუფთან  ერთად.  რუსეთის  სამშვიდობო  ბატალიონი ასევე  განლაგებულია სამხრეთ  ოსეთის  ტერიტორიაზეც.   

saerTaSoriso sakiTxebi

saqarTvelo

საერთაშორისა  დავები:  

რუსეთი და საქართველო  შეთანხმდნენ გამიჯნონ თავიანთი  საერთო  საზღვარის  80%,  გარდა კონკრეტული  სტრატეგიული  ობიექტებისა  და საზღვაო საზღვრისა.         ეუთოს(OSCE) დამკვირვებლები ატარებენ მონიტორინგს არასტაბილურ რეგიონებში,  როგორიცაა პანკისის  ხეობა  ახმეტის  რაიონში  და  არგუნის  ხეობა  აფხაზეთში.  გაეროს  დამკვირვებელთა  მისიამ  1993  წლიდან  მოყოლებული  საქართველოში  მშვიდობისდამცველთა  ძალა  ჩამოაყალიბა.  საქართველოში  დაბრუნებას  ცდილობენ  ქართული  წარმოშობის თურქი  მესხები,  რომლებიც მიმოფანტულნი  იყვნენ  ყოფილი  საბჭოთა  კავშირის  ტერიტორიაზე.